Үйлчилгээний нөхцөл - Terms of service

Үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын бодлого

ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ НЬ DAIGDY.MN-ЭЭС ТАНЫ ТОДОРХОЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ  ХҮЛЭЭН АВАХ, ХАДГАЛАХ, УГ НӨХЦӨЛД ЗААСАН ЗОРИЛГООР АШИГЛАХ, УГ НӨХЦЛИЙН ЗААЛТУУДЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ЭРХ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР БҮХИЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ ЮМ. ТА ҮҮНИЙГ ЗӨВЛӨЖ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ТОВЧ ДАРСНААР УГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦЛИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ГЭЖ ҮЗНЭ.

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь “Лафама” ххк-аас хэрэглэгчид санал болгож буй daigdy.mn веб хуудас болон гар утасны аппликейшнээр дамжуулан хүргэж байгаа бүхий л үйлчилгээтэй холбоотой харилцааг шууд болон шууд бусаар зохицуулахад зориулагдсан болно.

Энэхүү цахим хуудас, аппликейшн, захиалгын систем, программ зэрэг хэрэглэгчид санал болгож буй бүхий л мэдээлэл үйлчилгээ нь “Лафама” ххк-ийн өмч болно.

Daigdy.mn-н үйлчилгээ, захиалгын систем дээр байршсан аливаа мэдээлэл, программ хангамж, захиалга гэх мэт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан худалдах, дамлах зэрэг үйлдэл нь хориотой болно.

 

 1. Та энэхүү үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрснөөр daigdy.mn-д дараах зөвшөөрөл, эрхийг олгох болно.
  1. Таны үүсгэсэн, дамжуулсан хувийн болон санхүүгийн мэдээллийг хүлээн авч хадгалах.
  2. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд заасан журмын дагуу цуглуулсан мэдээллийг daigdy.mn-ээс үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, шинэ бүтээгдэхүүн гаргахтай холбоотойгоор daigdy.mn-н дотоод хэрэгцээнд ашиглах.
  3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд заасан журмын дагуу цуглуулсан мэдээллийг daigdy.mn аппликейшн болон түүний хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэхэд ашиглах.
  4. Daigdy.mn нь хэрэглэгчийн болон харилцагч байгуулагууд хувь хүнтэй шууд хийсэн аливаа харилцаанд хариуцлага хүлээхгүй.
 2. Хэрэглэгч /жолооч/ тус бүр үйлчилгээг daigdy.mn –ээр дамжуулан авсан тохиолдолд хариуцлагатай ёс суртахуунтай боловсон байдлаар үйлчилгээ авах үүрэгтэй. Ямар нэгэн гомдол гарч ирвэл хэрэглэгчийн /жолоочийн/ эрхийг хэтэвчний үлдэгдлийг буцаан олгохгүйгээр компани дангаар хасах эрхтэй.
 3. Хэрэглэгч /жолооч/ нь хувийн болон эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг өөрсдөө бүрэн хангах үүрэгтэй.
 4. Daigdy.mn нь таны үүсгэсэн, дамжуулсан хувийн болон санхүүгийн мэдээллийг энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд зааснаас бусад зорилгоор ашиглах, бусдад задруулахгүй байх үүрэгтэй бөгөөд, мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах үүрэг хүлээнэ.
 5. Хэрэглэгчийн мэдээллийг хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллага шаардах, хамтран ажиллахаас бусдаар өөр ямар нэгэн гуравдагч этгээдэд задруулахгүй.
 6. Та Daigdy.mn аппликейшнд хувийн болон санхүүгийн мэдээллээ үүсгэх, эсхүл дамжуулахдаа дараах үүрэг хүлээнэ:
  1. Хуурамч мэдээлэл оруулахгүй байх.
  2. Та хэрэглэгч үүсгэхдээ утасны дугаараар бүртгүүлнэ.
   1. Гар утасны дугаарт шинээр бүртгэл үүсгэсэн код очих ба түүгээр нэвтрэнэ.
   2. Утасны дугаараар бүртгүүлснээр жолооч болон хэрэглэгч нар хоорондоо байршил болон нэгнээ таньж мэдэхэд хэрэглэгдэнэ.
   3. Утасны дугаар бүртгүүлснээр та үйлчилгээ авч байхдаа ямар нэгэн зүйл мартаж буухад жолооч танруу залгаж мэдэгдэхэд хэрэглэгдэнэ.
   4. Цахим шуудангаа бүртгүүлснээр ибаримтыг болон аппын талаарх нэмэлт мэдээллийг авах боломжтой.
   5. Апп хэрэглэж байгаа тохиолдолд байршлын мэдээллийг хуваалцах нь жолооч болон хэрэглэгч нар хоорондоо холбоо тогтоох боломжтой.
  3. Бусдын хувийн болон санхүүгийн мэдээллийг оруулахгүй байх.
  4. Daigdy.mn-д нэвтрэх нэр, нууц үг болон цахим шуудангийн мэдээллээ бусдад дамжуулахгүй байх, үүнтэй холбоотой учирч болох аливаа эрсдэлээс сэргийлэх үүрэгтэй. Энэхүү үүргээ биелүүлээгүй буюу хангалтгүй биелүүлсэний улмаас учирсан аливаа хохирлыг “Лафама” ххк хариуцахгүй болно.
 7. Хэрэв Та энэхүү Үйлчилгээний нөхцлийн 3.a-д заасныг зөрчин хуурамч мэдээлэл оруулсан бол Daigdy.mn таны хэрэглэгчийн эрхээс татгалзах эрхтэй.
 8. Хэрэв Та энэхүү Үйлчилгээний нөхцлийн 3.b-д заасныг зөрчин бусдын нэр, хувийн болон санхүүгийн мэдээллийг ашигласан, эсхүл дамжуулсан бол Daigdy.mn таны бүртгэлээс татгалзах эрхтэй бөгөөд Та өөрийн хууль бус үйлдлийн улмаас тухайн мэдээллийн өмчлөгч, эзэмшигч, Daigdy.mn-д учруулсан аливаа гэм хор, хохирлыг бүрэн хариуцна.
 9. Хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр бүртгэлээ устгах эрхтэй бөгөөд хүсэлт өгсөнөөс 7 хоногийн дараа системээс автоматаар бүрэн устгагдана.
 10. Daigdy.mn-н үйлчилгээг авахдаа та өдөр хоног, тодорхой цаг, хаана зэргийг сонгон үйлчилгээний хураамжаа хэтэвчнээсээ урьдчилан хийснээр захиалга баталгаажна.
  1. Захиалга баталгаажсан тохиолдолд цуцлах боломжгүйг анаарна уу.
  2. Дайгдах болох дайх үйлчилгээг цахимаар хялбар хайж цаг алдалгүй авах боломжийг бид жолоочийн зарласан үнийн дүнгийн 10% /арван хувиар/ тооцон хэтэвчнээс суутгадаг.
  3. Захиалга буюу аялал хэрэглэгч болон жолооч талаас баталгаажиж үйлчилгээний хураамж төлөгдсөний дараа аль нэг тал захиалгаа цуцалсан тохиолдолд цуцалсан талын хураамжийг буцаан олгох боломжгүй.
  4. Удаа дараа санаатайгаар захиалга баталгаажуулж цуцлаж байгаа тохиолдолд цуцалсан талд торгууль ноогдуулна. Давтамжны тооноос хамааран үйлчилгээний хураамжийг 2-3 дахин хэтэвчнээс хорогдуулах ба 5 болон түүнээс дээш тохиолдолд хэрэглэгчийн эрхийг хаана.
 11. Daigdy.mn-тэй холбогдох гомдол эсвэл үйлчилгээний талаарх санал хүсэлтээ албан ёсоор info@daigdy.mn цахим хаягаар илгээх, 8808-9585 утсаар ба ингэхдээ үйлчилгээ авснаас хойш ажлын 10 хоногт багтаан ирүүлнэ.
  1. Дээрх хугацаанд ирүүлээгүй аливаа санал, гомдлыг хүлээн авахгүй ба гомдол барагдуулах гэх мэт боломжгүйг анхаарна уу.
  2. Ирсэн санал гомдлыг бид ажлын 3 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. /Биднээс шалтгаалж байгаа тохиолдолд/
 12. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд уг өөрчлөлтийн талаар “нийтлэгдсэн огноо”- оор илэрхийлж мэдэгдэнэ. Уг огноогоос хойш үйлчилгээ авч буй тохиолдолж хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.
 13. Daigdy.mn нь таны мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, Daigdy.mn аппликейшнийг зүй бусаар, эсхүл хууль бус зорилгоор ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аппликейшнд хандах хандалт, таны хийж байгаа аливаа үйлдлийн түүхийн лог болгон хадгалах, түүнийг хуулийн хүрээнд ашиглах эрхтэй.
 14. Та энэхүү үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрч, Daigdy.mn аппликейшнийг ашигласан нь та энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд тусгайлан дурдсанаас бусад асуудлаар Daigdy.mn-н эсрэг ямарваа нэг шаардлага гаргах эрхийг танд олгохгүй болно.
 15. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь Монгол улсын хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн цар хүрээ цар хүрээ, хэм хэмжээнд үйлчлэх ба аливаа маргааны үед талууд эвийн журмаар шийдвэрлэх бөгөөд тохиролцоонд хүрэхгүй тохиолдолд Монгол улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Улаанбаатар хот

2023.08.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terms of service and privacy policy

 1. The following documents are legal documents, which are dedicated for the DAIGDY.MN platform recording your  own information and using that data for its platform activity and will be a confirmation allowing you to use your own data for the platform.

When you press the button of the checkbox of confirmation terms of service and private policy that means you allowed the following notes and signed.

The following documents are dedicated for activity of website and application of DAIGDY.MN platform, founder Lafama LLC.

Reservation systems, softwares and all activity which is mentioned above, which all recommended information are property of Lafama LLC.

It will be prohibited to sell or copy any information and services located on Daigdy.mn service and order system without permission.

When you  allowed following confirmation to the daigdy.mn mobile, then we use the mentioned information by the following methods:

 1. Reserving and accepting information such as founded, transmitted and financed.
 2. Reserved information will be dedicated for improving the quality of activity in daigdy.mn platform and developing its application’s AI. 
 3. The Daigdy.mn platform will not be responsible for any activity for direct relationship between organizations and individuals while used in its application.

2. User or means a driver will be safely responsible for passengers, who use the daigdy.mn application.  Also drivers will be responsible to serve politeness and morality to other passengers, who use the application.

3. User or means a driver will be responsible for their own assets integrity.

4. Daigdy.mn will be responsible to use your information only by the terms of service and privacy policy of its application. Also the application will be responsible for protecting data privacy and do not disclose to others.

5. Daigdy.mn will be responsible for not disclosing to others the information in a mobile application. The Lafama LLC will be able to disclose the information only required by law enforcement agencies.

6. You will be consuming the following responsibility for creating private information and transmitting others.

 • Do not input and registered false information
 • Register your mobile number to create a user account.
  • You will receive a signing number after sending a request to create an account. Then you will input the number you received.
 • Registered mobile numbers are dedicated for finding location or information between drivers and passengers.
 • Also registered numbers will help drivers to call and find their passengers, who left the items in the cars.
 • You will obtain a mobile application specific information and its VAT data when you register your e mail address to its application.
 • When drivers and the passengers share their locations while using the mobile application, it will help them find each other and make contacts.
 • Do not input or register other's private and financial information.
 • Do not share to others your  pass name and passcode of Daigdy.mn mobile application.
 • Do not share to others your  pass name and passcode of Daigdy.mn mobile application. Also please prevent yourself from losing your own information. 
 • If users lose their information by their own fault Lafama LLC will not be responsible for consequences. 

7. If you create a false information and false account to the Daigdy.mn mobile application we will terminate your user account. 

8. You will be responsible for the law and terminate your own user account if you use another's user  name and  financial information and transmit it, while using the Daigdy mobile application.

9. Users can terminate their own user name and accounts. The user account will be terminated 7 days after sending the request.

10. When you take a service of Daigdy.mn mobile application, your orders will be confirmed after choosing your order date, time, locations and pay in advance.

 • Please pay your attention that you can not cancel your order after it's confirmed.
 • The Lafama LLC will be deducted 10 percent from driver and passengers to keep Daigdy.mn mobile platform to keep operations running smoothly and reliable. .
 • There can not be a refund of the payment when the user or passenger canceled their order after its order was confirmed.
 • Through repeated actions Intentionally confirming and  canceling the order shall be fined.
 • The fine amount will be 2-3 times more than service charge; it will depend on the number of repeated operations.
 • The Daigdy.mn mobile application platform will  terminate the user account that Intentionally confirms and  cancels the order more than 5 times.

11. Please mail to info@daigdy.mn or call to 8808-9585 any complaint and feedback involved with daigdy.mn mobile application within 10 work days. 

 • Please pay attention, if the complaint is not filed within the mentioned period there will not resolve the feedback and complaints.
 • If the complaints are caused from Daigdy.mn mobile application operations and arrangement we will resolve the issue within 3 work days.

12. To make a change at the terms of services and privacy policy, please send us your feedback according to the date of publication of the terms and privacy. It will be considered accepted when you order any services since publicated the terms and privacy. Daigdy.mn mobile application has the right to backup users activity log and use them within the law to prevent usage of illegal actions in a platform.

14. There will be no right to make a complaint matters other than those specifically mentioned terms against the Daigdy.mn mobile application while you accept the terms and privacy and use the application.

15. The mentioned terms of service will serve within law in Mongolia. All participans will solve any problem and arguments amicably. There will be solve the arguments according to law in Mongolia, if parties can not be reached an agreement.  

Ulaanbaatar city

 

2023.08.28